Dotz - מיתוג חברה

Dotz - מיתוג חברה


Dotz Nano בע"מ היא חברת סטארט אפ, שפעילותה מתבססת על חדשנות טכנולוגית בשוק הקוונטים של Graphene Quantum Dots, על ידי ייצור החומר מתאפשר שימוש ביישומים שונים כגון: העצמת נראות וצבע בטאבלטים ומסכי טלפון, הדמיה רפואית, חישה, מוצרי חשמל, אחסון אנרגיה, תאים סולריים ואחסון המחשב.
שפת המותג שפיתחנו עבורם משקפת את החדשנות הטכנולוגית ,ואת העצמת הצבע באפליקציות השונות. השפה ויזואלית כוללת: עיצוב לוגו, ניירת חברה, חומרי תדמית, ביתן תדמיתי לתערוכות ומיתוג חלל המשרדים.