עיצוב דוח קיימות ואחריות תאגידית לשנת 2017

עיצוב דוח קיימות ואחריות תאגידית לשנת 2017


תפישת הקיימות והאחריות התאגידית היא חלק אינהרנטי מליבת הערכים ומהתרבות הארגונית בשיכון ובינוי. מהות העשייה בשיכון ובינוי הינה יצירת סביבת חיים בת קיימא בישראל ובעולם, תוך ראיית האדם ואיכות חייו בליבת התכנון, הפיתוח, נסמך על חדשנות וייצירתיות.

עיצוב הדוח משקף את ערכי הליבה ואת תפישת הבר קייימא של הארגון ויוצר נראות וחווית קריאה בהלימה למסרים אלו. הקו הגרפי נקי ומינמליסטי, בחירה בסקאלת צבעים מצומצמת המייצגת את משאבי הטבע. ייצירת אינפוגרפיקה המציגה חזותית את המידע הכמותי בצורה ברורה וידידותית.

הדוח הודפס על נייר אקולוגי בעל תקן ידידותי לסביבה FSC.