עיצוב דוח קיימות ואחריות תאגידית לשנת 2016

עיצוב דוח קיימות ואחריות תאגידית לשנת 2016


עיצוב דו״ח הקיימות ואחריות תאגידית נעשה כהמשך סדרה בהתבסס על עיצוב קודם. עוצבו מחדש: אינפוגרפיקה וגרפים להצגת מידע ולהמחשת תהליכי קיימות. כמו כן עוצבו פורמטים חדשים לפרויקט.