המבורגר עברון ושות׳ - מיתוג חברה

המבורגר עברון ושות׳ - מיתוג חברה


המבורגר עברון ושות', פירמת עורכי דין הקיימת 90 שנה, פעילותה נמצאת במקום מרכזי על פני המפה המשפטית של מדינת ישראל בעיצוב פני המשפט והכלכלה בישראל. מטרת מהלך המיתוג: לשקף את  המוניטין, מצויינות, הסטנדרט הגבוה של יושרה מקצועית ובעיקר את הרלוונטיות והחדשנות. תהליך העיצוב אבולוציוני, ומטרתו שמר את המוניטין שצברה החברה. נבחרה סקאלה צבעונית יוקרתית, וקוים מנחים לשפה גרפית. יישומים: ניירת תאגידית וחומרי שיווק,שילוט בחלל הכניסה ואתר תדמיתי.