Commugen - מיתוג חברה

Commugen - מיתוג חברה


COMMUGEN היא חברת סטארט אפ, שפעילותה מתבססת על חדשנות טכנולוגית. היא החברה המובילה בישראל לפתרונות לניהול סיכוני סייבר ורגולציה. הפתרונות מאפשרים לבעלי תפקיד בארגון לנהל את כלל הנושאים שבאחריותם דרך מצג גרפי מעודכן. הם מבוססים על AppChi, התשתית הטכנולוגית של החברה, להקמה של יישומים ארגוניים ללא קוד. פתרונות אלו נמצאים בשימוש של כשליש מהמגזר הפיננסי בארץ, ונבחרו על-ידי מערך הסייבר לשמש כפלטפורמה הלאומית לניהול סיכונים בשרשרת האספקה ולמימוש תורת ההגנה הארגונית. 
שפת המותג שפיתחנו עבורם משקפת את החדשנות הטכנולוגית,ואת הממשק האינטואטיבי באפליקציות השונות. השפה ויזואלית כוללת: עיצוב לוגו, ניירת חברה, חומרי תדמית, עיצוב אתר החברה, ביתן תדמיתי מודלורי לתערוכות וממשק משתמש לאפליקציה.